DIAGNOZA    O NAS   REKLAMACJA   CENY   GALERIA   GWARANCJA   TRANSPORT   KONTAKT   IMPRESSUM   ONLINE-SHOP

Flaga PLFlag DE   
 
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynku, jesteśmy w stanie
zagwarantować najwyższą jakość oferowanych tuj, oraz innych roślin.
 
Strona Heckenpflanzen Mencel jest największą stroną internetową
w Niemczech i Polsce poświęconą tui.
 
Poniżej oferta sprzedaży oraz porady.
Zapraszam do lektury. P.M.
     
 
  
Do września przerwa w sprzedazy tuj kopanych teraz rośliny w doniczkach

Zasolenie gleby

Każda gleba jest w jakimś stopniu zasolona, mało tego – obecność soli rozpuszczalnych w wodzie jest niezbędna z punktu widzenia odżywiania organizmów. 
Ważne jest, aby zasolenie nie przekraczało progu tolerancji dla określonych roślin oraz możliwości sorpcyjnych samej gleby.
 
Do zasolenia częściej dochodzi w przypadku podłoży ciężkich - mało przepuszczalnych, z dużą domieszką np. gliny,torfu.
To jeden z powodów, dla którego na tego typu glebach stosuje się mniejsze dawki nawozów mineralnych.
 
Gleba mało łatwo przepuszczalna
 
PO CO BADAĆ GLEBĘ?
 
Niechęć do badania składu chemicznego gleby wynika często z niewiedzy  dotyczącego  racjonalnego nawożenia. Niestety ludzie często stosują nawozy "na oko"
i często zupełnie bez potrzeby. Nawożenie mineralne (nawozami sztucznymi) nie jest zawsze konieczne! 
Wykonuje się je tylko po to, by uzupełnić niedobory pierwiastków w glebie.
 
Zasolenie gleby to nadmierne stężenie składników mineralnych w glebie, głównie:
potasu (K+), magnezu (Mg2+), wapnia (Ca2+), sodu (Na+ ), chloru (Cl-).
 
Układ okresowy pierwiastków Tablica Mendelejewa
 
Oraz siarczanów (SO42-) węglanów (CO32-) i dwuwęglanów (HCO3). 
 
Siarczany węglany dwuwęglany
 
Zasolenie w mniejszym stopniu jest procesem naturalnym (np. w przypadku rejonów nadmorskich), 
częściej natomiast to rezultat nieprzemyślanej działalności nawozowej.
 
PRZYCZYNY ZASOLENIA?
 
Główną przyczyną zasolenia gleby w ogrodach jest niezróżnicowana "polityka" oraz nadmierne stosowanie nawozów mineralnych. 
Nawozy należy stosować w sposób zrównoważony zwracając uwagę nie tylko na potrzeby pokarmowe roślin, ale także na zasobność podłoża. 
 
ZASOLENIE GLEBY A ROŚLINY?
 
* Wysokie stężenie soli:
Sole mogą wyciągać wodę z komórek korzeniowych, powodując ich odwodnienie i śmierć.
 
- Mechanizm uszkodzenia korzeni przez wysokie stężenie soli.
Komórki korzeniowe zawierają płyn o określonym stężeniu soli. Gdy nawóz mineralny zawiera wysokie stężenie soli,
płyn w komórkach korzeniowych staje się zbyt słony. To powoduje, że woda przemieszcza się z komórek korzeniowych do gleby, 
powodując odwodnienie komórek. Odwodnione komórki korzeniowe mogą obumrzeć.
 
- Objawy uszkodzenia korzeni przez wysokie stężenie soli.
Uszkodzenie korzeni przez wysokie stężenie soli, może powodować następujące objawy: żółknięcie lub brązowienie korzeni, opadanie korzeni i
zahamowanie wzrostu rośliny. W skrajnych przypadkach uschnięcie rośliny.
 
Częstym objawem zasolenia podłoża jest występowanie suszy fizjologicznej. 
Tuje nie mogą wtedy pobrać składników pokarmowych (nawet wody) pomimo jej dostępności. Poszczególne pierwiastki są unieczynniane,
blokowane i tworzą związki nieprzyswajalne. Rośliny obumierają wskutek wzrostu ciśnienia osmotycznego i toksycznych właściwości soli. 
 
Powody występowania suszy fizjologicznej
 
Nawozy mineralne często zawierają pierwiastki, które są niezbędne dla roślin, ale w zbyt wysokich stężeniach mogą być toksyczne. 
 
- Azotan amonu, który jest powszechnym składnikiem nawozów azotowych, staje się toksyczny dla korzeni w stężeniach powyżej 200 ppm. 
- Siarczan miedzi, który jest powszechnym składnikiem nawozów miedziowych staje się toksyczny dla korzeni w stężeniach powyżej 10 ppm.
 
Nawozy mineralne często zawierają substancje chemiczne pomocnicze, które są używane do poprawy ich właściwości, takie jak stabilność lub rozpuszczalność. 
Niektóre z tych substancji chemicznych mogą być toksyczne dla korzeni.
 
- Na przykład chlorek potasu, który jest powszechnym dodatkiem do nawozów potasowych, jest toksyczny dla korzeni w stężeniach powyżej 100 ppm.
 
Proces, w jaki substancje toksyczne w nawozie mineralnym zabijają korzenie, zależy od konkretnej substancji. Uogólniając substancje te
mogą powodować uszkodzenia komórek korzeniowych na różne sposoby, w tym uszkodzenie błony komórkowej,
interakcje z DNA i zmiany w metabolizmie komórkowym.
 
REAKCJA TUI NA ZASOLENIE PODŁOŻA?
 
Najpierw dochodzi do brunatnienia i zasychania igieł, wierzchołków, później objawy obejmują całą roślinę. Zasolenie ponadto obniża jakość wód,
pośrednio zmniejsza zawartość tlenu w glebie i niszczy jej strukturę. Lepiej nie dopuszczać do zasolenia niż później je zwalczać.
 
JAK SPRAWDZIĆ ZASOLENIE GLEBY?
 
Istnieje kilka metod sprawdzania zasolenia gleby:
 
próbki ziemi
 
Metoda 1
 
Próbki gleby pobiera się wczesną wiosną (przed rozpoczęciem wegetacji) lub jesienią (po zakończeniu wegetacji). Należy unikać pobierania próbek
bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
Do pobierania ziemi używamy szpadla lub łopatki. Próbkę pobiera się z kilku miejsc, po to by była reprezentatywna dla całego obszaru ogrodu.
Na jedną próbę należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych z wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm), całość wymieszać, pobrać około 0,5-1 kg
i zapakować do czystego woreczka. Próbkę należy wysłać do Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej z pełnymi danymi zleceniodawcy.
 
Metoda 2
 
Niewątpliwie najprostszą metodą jest pomiar elektronicznym miernikiem (konduktometr/solomierz).
 
Konduktometr wersje elektroniczne
 
JAK ZMNIEJSZYĆ ZASOLENIE PODŁOŻA? 
 
Sposób 1 Jednym ze sposobów na zmniejszenie zasolenia jest obfite podlewanie. Dzięki temu nadmiar związków mineralnych, w tym soli,
zostanie wypłukany w głąb gleby. Potrzebne dawki wody są bardzo duże – nawet 100-250 dm- na 1m².
 
Sposób 2 Zasolenie gleby zmniejsza się także przez dodanie gipsu do gleby. Wtedy sole wchodzą w reakcję chemiczną z gipsem
i zamieniają się w bardziej przyswajalne dla tui związki. 
 
Sposób 3 Dobry rezultat – o ile problem nie jest zbyt duży - osiąga się przez wymieszanie z glebą nawozów wapniowych.
 
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE?
 
Warto ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych typu NPK latem, a tuje dokarmiać nawozami organicznymi, 
są bezpieczne dla tui i poprawiają jakość gleby.
 
Hornspäne Heckenpflanzen Mencel
 
Ja polecam wióry lub mączkę rogową (Hornspäne) firmy Beckmann.
 
Super.png Zaopatrza w składniki odżywcze dostosowane do wzrostu roślin.
Super.png Pobudza życie gleby poprawiając zaopatrzenie w próchnicę i przyczynia się do spulchnienia gleby.
Super.png Idealny dodatek do podstawowego nawożenia.
Super.png Przyjazny dla środowiska.
Ceny oraz więcej informacji na temat wiórów i mączki rogowej opisałem w artykulej Nawozy.
 
Aby zapobiec zasoleniu podłoża, zaleca się stosowanie nawozów mineralnych jednocześnie z nawozami organicznymi.
Przykład zastosowania nawozu mineralnego wraz z nawozem organicznym:
 
Jeśli stosujemy nawóz mineralny uwalniający się co miesiąc, to nawóz organiczny należy dozować w kwietniu-maju.
Jeśli w marcu stosujemy nawóz mineralny o okresie uwalniania 6 miesięcy, to nawóz organiczny dozujemy w czerwcu-lipcu.
Jeśli w czerwcu stosujemy nawóz mineralny o okresie uwalniania 3 miesięcy, to nawóz organiczny dozujemy w sierpniu-wrześniu.
 
Nawóz mineralny Beckmann Heckenpflanzen Mencel
 
Ja polecam nawóz organiczno-mineralny 'Tannendünger' firmy Beckmann.
Ponieważ zdrowa gleba oraz nawóz Beckmanna 'Tannendünger' pomagają roślinom iglastym zdrowo rosnąć i wyglądać soczyście zielono.
Nawóz ten zawiera wszystkie najważniejsze składniki odżywcze. Zawiera magnez (Mg), co w sposób znaczący zapobiega brązowieniu igieł.
 
Super.png Zapewnia roślinom pełne zaopatrzenie i tym samym wspomaga ich odporność.
Super.png Aktywuje życie glebowe.
Super.png Skoordynowany i długotrwały efekt dawkowania składników odżywczych zapewnia zdrowy i równomierny wzrost.
Super.png Przeciwdziała brązowym przebarwieniom igieł dzięki wysokiej zawartości magnezu.
 
Więcej informacji oraz nasze ceny znajdują się w artykule Nawozy.
 
PAMIĘTAJMY!
 
Nawozy mineralne NPK stosujemy najpóźniej do połowy sierpnia, potem jesienne nawozy mineralne PK (bez azotu-N),
nawozy organiczne natomiast stosujemy bez względu na porę roku.
 
PODSUMOWANIE.
 
Aby zapobiec zasoleniu podłoża zaleca się stosować NAWOZY MINERALNE po uprzednim zbadaniu gleby,
aby mieć pewność z jaką glebą mamy do czynienia. Dobrze jest stosować nawozy mineralne jednocześnie z nawozami organicznymi,
które stosujemy niestety bardzo rzadko - SZKODA!
 
Glaby przepuszczalne i mało przepuszczalne
 
JESZCZE RAZ KRÓTKO.
 
Gleby mało przepuszczalne nawozimy rzadziej.
Gleby przepuszczalne nawozimy częściej.
 
PODZIAŁ ROŚLIN POD WZGLĘDEM WRAŻLIWOŚCI NA ZASOLENIE GLEBY.
 
Istnieje wiele różnych gatunków roślin i indywidualne preferencje co do tolerancji na zasolenie mogą się różnić. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć
specyficzne wymagania swoich roślin i dostosować warunki glebowe oraz nawożenie odpowiednio, aby zapewnić im optymalne warunki wzrostu.
 
Zasolenie gleby występuje, gdy w glebie gromadzi się nadmiar soli mineralnych, co może prowadzić do problemów
z dostępnością wody i składników odżywczych. Rośliny różnią się pod względem wrażliwości na zasolenie gleby,
i można je podzielić na trzy kategorie: bardzo wrażliwe, średnio wrażliwe i mało wrażliwe.
 
I. Bardzo wrażliwe rośliny na zasolenie gleby:
 
Rośliny z tej kategorii są bardzo wrażliwe na obecność soli w glebie. Zasolenie może powodować uszkodzenia korzeni,
spadek wydajności i ogólny zły stan zdrowia roślin. Przykłady bardzo wrażliwych roślin to niektóre gatunki warzyw (np. marchew, sałata),
większość roślin ozdobnych i niektóre gatunki drzew.
 
Zasolenie gleby rośliny bardzo wrażliwe
 
aloes 'Aloe',
anturium, kitnia 'Anthurium Schott',
azalia, różanecznik, rododendron 'gatunek-Rhododendron', 
begonia np: begonia bulwiasta, ukośnica bulwiasta 'Begonia x tuberhybrida',
chamedora 'Chamaedorea Wild', 
clerodendrum, klerodendrum 'Clerodendrum',
dalia, georginia 'Dahlia',
herbata chińska 'Camellia sinensis', 
hortensja 'Hydrangea',
niecierpek 'Impatiens',
 
HydrangeaCalceolariaAcalyphaCordyline fruticosa
 
niekropień, adiantum, złotowłos 'Adiantum', 
kalatea, ostrzeszyn 'Calathea',
kalceolaria mieszańcowa, pantofelnik, Calceolaria 'Calceolaria', 
karłatka niska 'Chamaerops humilis',
kordylina krzewiasta, maczużnia graniczna 'Cordyline fruticosa', 
krossandra lejkowata, krosandra crossandra 'Crossandra',
paprotnik 'Cyrtomium',
pokrzywiec 'Acalypha', 
szparag pierzasty 'Asparagus setaceus',
zielistka, zielistek 'Chlorophytum'. 
 
II. Średnio wrażliwe rośliny na zasolenie gleby:
 
Rośliny w tej kategorii są umiarkowanie wrażliwe na zasolenie gleby i mogą tolerować pewien stopień zasolenia.
Nadmiar soli może wpływać na wydajność i jakość plonów, ale niekoniecznie prowadzi do całkowitego zniszczenia rośliny.
Przykłady średnio wrażliwych roślin to niektóre gatunki zbóż (np. pszenica, jęczmień) i niektóre gatunki traw.
 
Zasolenie gleby rośliny średnio wrażliwe
 
dracena 'Dracaena',
trzmielina japońska 'Euonymus japonicus',
eustoma 'Eustoma', 
fitonia 'Fittonia',
fuksja, ułanka 'Fuchsia',
grewilla 'Grevillea',
gasteria 'Gasteria', 
hebe 'Hebe',
bluszcz 'Hedera',
kalanchoe, żyworódka, płodnolist 'Kalanchoe',
kohleria 'Kohleria', 
wawrzyn, laur, drzewo laurowe 'Laurus',
maranta 'Marantaa',
nerczyłusk, nefrolepis 'Nephrolepis', 
 
PrimulaPassifloraEustomaNidularium
 
gniaździca 'Nidularium',
męczennica 'Passiflora',
pierwiosnek, pierwiosnka, prymulka 'Primula', 
orliczka 'Pteris',
kaktus wielkanocny 'Rhipsalidopsis',
rojcissus 'Rhoicissus',
skalnica 'Saxifraga', 
szlumbergera, zygokaktus, grudnik, raczek, epifillum zimowe, kaktus bożego narodzenia 'Schlumbergera', 
widliczka 'Selaginella',
lipka afrykańska, lipka pokojowa 'Sparmannia africana', 
tunbergia oskrzydlona 'Thunbergia alata',
trzykrotka 'Tradescantia',
oplątwa 'Tillandsia',  
juka 'Yucca elephantipes'.
 
IIII. Mało wrażliwe rośliny na zasolenie gleby:
 
Rośliny z tej kategorii są mało wrażliwe na obecność soli w glebie i mogą tolerować relatywnie wysoki poziom zasolenia.
Zasolenie gleby nie ma znaczącego wpływu na ich wydajność i zdrowie.
Przykłady mało wrażliwych roślin to niektóre gatunki solanaceae (np. pomidory, papryka), kaktusy i niektóre gatunki traw pustynnych.
 
Zasolenie gleby rośliny mało wrażliwe
 
cantedeskia, kalijka, kalia 'Zantedeschia',
diefenbachia 'Diffenbachia Schott' 
filodendron 'Philodendron Schott',
pelargonia 'Pelargonium', 
petunia 'Petunia',
szeflera drzewkowata 'Schefflera arboricola',
szparag gęstokwiatowy 'sprengeri',
złocień, chryzantema 'Chrysanthemum'.
 
POWTÓRZĘ ABY LEPIEJ ZAPAMIĘTAĆ! 
 
Główną przyczyną zasolenia gleby w ogrodach jest niezróżnicowana "polityka" oraz nadmierne stosowanie nawozów mineralnych. 
Informację o nawożeniu roślin znajdą Państwo w artykułach: Nawozy oraz Nawożenie tui.
 
Pferde RinderdungMineralischen Dünger Hornspäne Hornmehl gedämpft Heckenpflanzen Mencel
 
Poniżej znajdą Państwo informacje o wymaganiach tui takich jak:
gleba, nawadnianie, nawożenie, sadzenie a także o prawidłowym rozmieszczeniu i prawidłowej pielęgnacji.
 
Proszę przeczytać wszystkie informacje
 
Proszę przeczytać, wszystkie porady - ponieważ z doświadczenia wiem, że ludzie niestety lekceważą i popełniają wiele błędów,
czego następstwem są chore lub uschnięte tuje. Tuje są łatwe w pielęgnacji tylko w tedy,
jeżeli spełnimy kilka zasadniczych warunków, które to opisałem poniżej.
 
 
 
 
 
 Opracował
Przemysław Mencel Blumenhandel Mencel Berlin
 
Entdecken Sie die Welt der schönen Heckenpflanzen. Like uns auf Facebook!