DIAGNOZA    O NAS   REKLAMACJA   CENY   GALERIA   GWARANCJA   TRANSPORT   KONTAKT   IMPRESSUM   ONLINE-SHOP

Flaga PLFlag DE   
 
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynku, jesteśmy w stanie
zagwarantować najwyższą jakość oferowanych tuj, oraz innych roślin.
 
Strona Heckenpflanzen Mencel jest największą stroną internetową
w Niemczech i Polsce poświęconą tui.
 
Poniżej oferta sprzedaży oraz porady.
Zapraszam do lektury. P.M.
     
 
  
Do września przerwa w sprzedazy tuj kopanych teraz rośliny w doniczkach
KIEDY I JAK CIĄĆ TUJE?
 
Przycinanie tui jest istotną praktyką w ogrodnictwie i krajobrazie z wielu ważnych powodów. Po pierwsze, umożliwia ono kształtowanie tych roślin,
aby osiągnęły pożądany wygląd i formę. Możemy nadać tujom różne kształty, takie jak stożek, kula czy prosta ściana,
dostosowując je do naszych estetycznych preferencji i harmonizując z otoczeniem. 
 
Tuje mogą rosnąć bardzo szybko, co może prowadzić do utraty kształtu i nadmiernego zacienienia innych roślin w ogrodzie.
Przycinanie pozwala kontrolować wzrost i rozmiar tuj, utrzymując je w odpowiednich proporcjach. Dodatkowo, poprawia gęstość i bujność liści i gałęzi,
co przekłada się na bardziej atrakcyjny wygląd i bardziej bujny wzrost. 
 
Regularne przycinanie może pomóc w identyfikacji i usunięciu chorych lub uszkodzonych części rośliny, co zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.
W przypadku żywopłotów z tuji, przycinanie jest niezbędne, aby utrzymać ich regularny kształt i zapobiec rozprzestrzenianiu się na niepożądane obszary.
 
Przycinanie tuji jest kluczowe zarówno dla estetyki, jak i zdrowego wzrostu tych roślin. Odpowiednio przycinane tuje stanowią piękną i funkcjonalną ozdobę ogrodów i krajobrazów, zapewniając zarówno estetyczną atrakcyjność, jak i zdrowy rozwój.
 
Tuja hecke żywopłot
 
I. CIĘCIE TUJ PO POSADZENIU?
II. CIĘCIE STARSZYCH ŻYWOPŁOTÓW?
 
1) Kiedy przycinać tuje?
2) Ile przycinamy żywopłot?
3) Prawidłowy kształt żywopłotu?
 
III. CZYM PRZYCINAĆ TUJE?
IV. BŁĄD PODCZAS SADZENIA WIOSNĄ I JESIENIĄ?
V. RADYKALNE CIĘCIE ŻYWOPŁOTU W DWÓCH KROKACH.
VI. BONUS - BNatSchG I KILKA WYJAŚNIEŃ.
 
Szpic obciąć czy nie obciąć
 
I. CIĘCIE PO POSADZENIU - KIEDY PRZYCINAĆ TUJE.
 
"Obciąć wierzchołek wzrostu (szpic) czy nie obciąć o to jest pytanie?"
 
TUJE KUPOWANE Z SYSTEMEM KORZENIOWYM ZAPAKOWANYM W JUTĘ:
 
Pierwsze cięcie przeprowadzamy zaraz po posadzeniu, wskazane jest to dla tuj, które były wykopane z gruntu, 
ograniczamy się jedynie do obcięcia wierzchołka lub wierzchołków  (szpica/ów), w ten sposób wyrównamy wysokość sadzonych roślin.
 
CO WAŻNIEJSZE!
 
Obcięcie szpica lub szpiców przyczyni się do lepszej adaptacji tui do nowego środowiska poprzez zmniejszenie stresu przy przesadzeniu.
Zatrzyma tempo wzrostu tui na pewien czas i przyczyni się do lepszego rozrośnięcia korzeni, dodatkowo spowoduje jednostajne i jednoczesne przyrosty.
 
Cięcie po posadzeniu obcinamy tylko szpice wierzchołki
 
Dygresja dla bardziej zaawansowanych ogrodników.
 
Pytanie od klienta: "Co się dzieje,  jak przycinamy czubek (szpic) rośliny?"
 
Moja odpowiedź.
 
Pewne substancje produkowane i transportowane w obrębie organizmu roślinnego nazywa się hormonami.
Hormony roślinne są związkami, które syntetyzowane są przez roślinę i wpływają na jej funkcje fizjologiczne, takimi związkami są np. auksyny.
 
Jest to grupa hormonów, które produkowane są w obszarach rośliny charakteryzujących się intensywnym wzrostem.
Do tych obszarów należą np. korzenie, pędy lub młode liście. Z miejsc powstawania (syntezy) auksyny transportowane są
do miejsc docelowych, którymi są np. strefy wydłużania pędu.
 
Kiedy tniemy po raz pierwszy tuje
 
Najbardziej znaną auksyną jest kwas 3 - indolilooctowy (IAA), kwas ten aktywuje podziały komórkowe w tkance roślinnej oraz reguluje ich prawidłowy przebieg,
wpływa on między innymi na wzrost wydłużeniowy komórek.
 
Pod wpływem odcięcia części wierzchołkowej (jest  to część pędu głównego, szpic) obserwujemy zahamowanie wzrostu tui.
Kwas IAA warunkuje wzrost pędu głównego, wstrzymując tym samym wzrost pędów bocznych, aby roślina mogła ponownie wytworzyć pęd główny.
W efekcie prowadzi to do lepszej adaptacji do nowego środowiska poprzez szybsze ukorzenienie się.
 
Działanie kwas 3 indolilooctowy IAA
 
TUJE KUPOWANE W DONICZKACH:
 
Nie wymagają po posadzeniu przycinania wierzchołków, gdyż ich system korzeniowy jest o wiele większy od tuj kopanych z gruntu.
Zaleca się jednak przycięcie wierzchołka gdyż prowadzi to do lepszego zakorzenienia roślin.
 
II.CIĘCIE DWULETNICH I STARCZYCH ŻYWOPŁOTÓW
 
Cięcie dwuletnich oraz starszych żywopłotów
 
1) Kiedy przycinać tuje?
 
Niestety, sytuacja w tym zakresie jest dość skomplikowana z powodu obowiązującego prawa w Niemczech,
które od 1976 roku nakazuje powstrzymać się od przycinania żywopłotów, krzewów i drzew w okresie od 1 marca do 30 września.
Zakaz ten został wprowadzony na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Bundesnaturschutzgesetz), konkretnie artykułu 39 ust. 5.
 
W społeczeństwie panuje przekonanie, że zakaz ten jest absolutny, dlatego niektórzy ogrodnicy odkładają przycinanie swoich żywopłotów
na późną jesień. Jednakże warto zaznaczyć, że zakaz ten obejmuje pewne wyjątki.
 
Bundesnaturschutzgesetz 39 Verbot des Beschneidens und Abholzens von Hecken lebenden Zäunen Baumgruppen und Einzelbäumen
 
Celem zakazu jest ochrona ptaków i innych zwierząt, które gniazdują i żyją w żywopłotach. W okresie wiosennym i letnim żywopłoty są dla nich
ważnym miejscem do rozmnażania i poszukiwania pożywienia. Obcinanie żywopłotów w tym czasie może zakłócać ich cykl życiowy i powodować ich utratę.
 
Z drugiej strony, obcinanie żywopłotów w okresie od 1 października do 28 lutego może narazić tuje na przemarznięcie.
W tym czasie tuje są wrażliwe na niskie temperatury, a zbyt późne ciecie może stymulować rośliny do dalszego wzrostu.
Zbyt późne cięcie może prowadzić do sytuacji, w której nowe odrosty, które mogą wyrosnąć po obcięciu, mogą być szczególnie podatne na przemarznięcie.
 
Oznacza to, że właściciele żywopłotów w Niemczech znajdują się w trudnej sytuacji. Z jednej strony, muszą przestrzegać zakazu obcinania żywopłotów
w okresie od 1 marca do 30 września, aby nie zakłócać cyklu życiowego zwierząt. Z drugiej strony, obcinanie żywopłotów w okresie
od 1 października do 28 lutego może narazić je na przemarznięcie.
 
Jaki kompromis jest możliwy?
 
Kompromis
 
Jednym z możliwych kompromisów jest obcinanie żywopłotów tylko w niewielkim stopniu w okresie od 1 marca do 30 września.
W ten sposób można ograniczyć wpływ obcinania na zwierzęta, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko przemarznięcia żywopłotu.
 
Istnieje kilka wyjątków od zakazu obcinania żywopłotów.
 
* Krótkie cięcia pielęgnacyjne, które nie prowadzą do usunięcia więcej niż 1/3 wysokości żywopłotu są dozwolone.
 
Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG) nie definiuje wprost, czym są krótkie cięcia pielęgnacyjne. Jednak można przyjąć, że są to cięcia,
które mają na celu utrzymanie żywopłotu w dobrym stanie, bez znacznego jego przerzedzania. Przykładami krótkich cięć pielęgnacyjnych są:
 
Super.png Przycinanie suchych, chorych lub uszkodzonych gałęzi.
Super.png Przycinanie gałęzi, które wystają poza granice żywopłotu.
Super.png Przycinanie gałęzi, które utrudniają dostęp do budynku lub innego obiektu.
 
* Cięcia sanitarne, które są niezbędne do usunięcia chorych lub martwych gałęzi są dozwolone.
 
Cięcia sanitarne są niezbędne do usunięcia chorych lub martwych gałęzi, które mogą stanowić zagrożenie dla żywopłotu lub jego otoczenia.
Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG) nie definiuje wprost, czym są cięcia sanitarne. Jednak można przyjąć, że są to cięcia,
które mają na celu usunięcie gałęzi, które:
 
Super.png Są chore lub uszkodzone przez szkodniki.
Super.png Są martwe lub obumarłe.
Super.png Zagrożają bezpieczeństwu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt.
 
* Cięcia, które są wymagane w celu usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt są dozwolone.
 
Cięcia, które są wymagane w celu usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt, są dozwolone w każdym czasie,
również w okresie od 1 marca do 30 września. Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG) nie definiuje wprost, czym są zagrożenia dla bezpieczeństwa
lub zdrowia ludzi lub zwierząt. Jednak można przyjąć, że są to zagrożenia, które mogą spowodować:
 
Super.png Uszkodzenie ciała lub zdrowia ludzi lub zwierząt.
Super.png Uszkodzenie mienia.
Super.png Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z nieruchomości lub drogi publicznej.
 
Przykładami zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt są:
 
Super.png Żywopłot, który zagraża zawaleniem się na dom lub drogę.
Super.png Żywopłot, który utrudnia widoczność na drodze.
Super.png Żywopłot, który tworzy siedlisko dla owadów lub gryzoni, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt.
 
* W przypadku żywopłotów, które zazwyczaj nie są wyższe niż 1 metr, zakaz cięcia nie obowiązuje w ogóle!
 
Pytanie od klienta. "Dlaczego prawo to przedkłada dobro zwierząt nad dobrem roślin."
 
Moja odpowiedź.
 
Prawo to przedkłada dobro zwierząt nad dobro roślin, ponieważ ustawodawca uważa, że zwierzęta są bardziej podatne na wyginięcie niż rośliny.
Ptaki i inne zwierzęta, które gniazdują w żywopłotach, są często gatunkami chronionymi, a ich utratę można uznać za stratę biologiczną,
która jest trudna do odzyskania. 
 
Narażenie żywopłotu na przemarznięcie jest ryzykiem, które należy wziąć pod uwagę. Jednakże, prawo zakłada,
że ryzyko to jest mniejsze niż ryzyko utraty ptaków i innych zwierząt.
 
Thuja occidentalis Heckenpflanzen Mencel Wulkau
 
Kiedy z perspektywy ogrodnika zaleca się przycinać żywopłoty z tuj?
 
Perspektywa ogrodnika na to zagadnienie jest inna niż prawo w tym aspekcie. Różnica wynika głównie z tego, że jako ogrodnik kieruję się
fizjologicznymi aspektami pielęgnacji roślin. Moje spojrzenie na tę sprawę bierze pod uwagę optymalny czas przycinania dla zdrowia i wyglądu roślin.
 
Berücksichtigend der Ausnahmen dürfen Hecken zwischen dem 1. März und dem 30. September geschnitten werden
 
Pamiętając o wyjątkach możemy przycinać żywopłoty w terminie od 1 marca do 30 września.
 
Częste cięcie żywopłotu (np. 2-3 razy w roku, po trochu) nie łamie ustawy o ochronie ptaków (Bundesnaturschutzgesetz).
Jest dozwolone ponieważ cięcie nie stanowi zagrożenia dla gniazd i piskląt.
 
Takie cięcie może być nawet korzystne dla ptaków, ponieważ usuwa chore i uszkodzone gałęzie, co może poprawić zdrowie i kondycję żywopłotu.
Należy jednak rozważyć wpływ częstego cięcia na ptaki i stosować odpowiednie środki ostrożności, aby zminimalizować negatywny wpływ na te zwierzęta.
 
Super.png Przycinane są tylko gałęzie, które wystają poza granice żywopłotu.
Super.png Krótkie cięcie pielęgnacyjne nie usuwa więcej niż 1/3 wysokości żywopłotu.
 
Vogelnester dürfen nicht weggeworfen werden
 
Usuwanie gniazd ptasich lub niszczenie siedlisk ptaków jest zabronione. Nawet obcinanie żywopłotu po kilka centymetrów może naruszać te przepisy,
jeśli w wyniku tego działania zostaną usunięte gniazda ptaków lub uszkodzone siedliska ptaków.
 
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje cięcie jest zgodne z wyjątkiem od zakazu cięcia żywopłotów, zawsze lepiej jest skonsultować się z urzędem
gminy lub powiatu i sprawdzić, czy przepisy lokalne nie przewidują dodatkowych wyjątków od zakazu cięcia żywopłotów.
 
Obcinamy tuje tylko gdy jest sucho PL
 
Tuje zalecam przycinać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, ponieważ deszcz sprzyja rozmnażaniu się zarodników grzybów, które są przenoszone
przez wodę i mogą łatwo przedostać się w świeżo obcięte miejsca w głębsze rejony tkanek. Są to idealne warunki do rozprzestrzeniania się chorób grzybowych,
szczególnie podobnych do tych, które występują jesienią, gdy jest ciepło i wilgotno.
 
Przycinanie tuj można przeprowadzać od końca marca do końca lipca, a najpóźniej do połowy sierpnia, powtarzając ten zabieg
dwa lub trzy razy w sezonie. Należy jednak pamiętać, że zbyt wczesne cięcie może narażać rośliny na przemarzanie,
ponieważ w miejscach cięcia mróz łatwo przenika głębsze warstwy tkanek.
 
Z kolei zbyt późne przycinanie żywopłotu pobudza rośliny do dalszego wzrostu. W efekcie soki zaczynają krążyć, a niezdrewniałe części roślin
stają się narażone na przemarzanie, ponieważ nie zdążyły zdrewnieć przed nadejściem zimy.
 
PRZYKŁADzdjęcie nr. 1 zrobione  w 2017 roku.
 
Obcinanie tui w niewłaściwym czasie za wcześnie lub za późno
 
TEN SAM ŻYWOPŁOT - zdjęcie nr. 2 zrobione jesienią 2018 roku.
 
Obcinanie żywopłotu tui w niewłaściwym czasie jest błędem
 
TEN SAM ŻYWOPŁOT - zdjęcie nr. 3 zrobione latem 2019 roku.
 
Obcinanie żywopłotu z tujami w niewłaściwym czasie
 
TEN SAM ŻYWOPŁOT - zdjęcie nr. 4 zrobione jesienią 2020 roku.
 
Obcinanie żywopłotu z tujami w niewłaściwym czasie zdjęcie Nr 4 2020 jesień
 
TEN SAM ŻYWOPŁOT - zdjęcie nr. 5 zrobione jesienią 2021 roku.
 
Obcinanie żywopłotu z tujami w niewłaściwym czasie zdjęcie Nr 5 2021 jesień
 
Proces regeneracji zajmuje dużo czasu - od 3 do 5 lat, a czasami i dłużej. Żywopłot rośnie bardzo powoli.
Najlepszym (najbezpieczniejszym) okresem będzie cięcie od połowy maja po ostatnich przymrozkach do połowy sierpnia!
 
2) Ile przycinamy?
 
Podczas wiosennego cięcia (marzec/kwiecień/maj) skracamy pędy o około 1/3 - 1/2 długości,
tak samo postępujemy podczas letniego cięcia (w czerwcu), na wiosnę usuwamy także wszystkie martwe gałązki.
 
Thuja Brabant oder Thuja Smaragd als Hecke
 
W sierpniu przycinamy tuje po raz ostatni skracając pędy o 1-2 cm, dzięki temu będą się intensywnie krzewić.
Później już nie przycinamy pędów, aby mogły dobrze zdrewnieć przed zimą.
 
Formując żywopłot zawsze pamiętajmy o tym że, należy obcinać tylko części zielone - to bardzo ważne!
Ponieważ dalsze części gałęzi tui nie są już stymulowane poprzez cięcie do dalszego wzrostu.
 
Po za głębokim przycięciu żywopłot będzie wyglądał jak martwy, odsłonimy miejsca gdzie nie dochodzi światło słoneczne.
Zbyt głębokie cięcie odsłania części nieulistnione!
 
Zbyt głębokie cięcie żywopłotu
 
W efekcie za głębokiego przycięcia pozbawiamy rośliny masy zielonej, a to właśnie w jej komórkach (igłach, liściach) zachodzi proces fotosyntezy.
Tuje pozbawione nadmiernej ilości masy zielonej często usychają z powodu zaburzenia równowagi stosunku masy zielonej do korzeni.
U tui organami zawierającymi komórki z chloroplastami są głównie igły będące podstawowymi organami asymilacyjnymi. 
Zdrewniałe łodygi nie zawierają chloroplastów, a to w nich właśnie zachodzi przemiana dwutlenku węgla,
oraz wody z wykorzystaniem energii świetlnej w glukozę oraz tlen.
 
Fotosynteza
 
Rozwiązanie problemu:
 
Duża część ludzi decyduje się na pierwsze obcinanie żywopłotów dopiero gdy urosną  do sporych rozmiarów.
Jest to błąd, gdyż pierwsze cięcie powinniśmy już przeprowadzić zaraz po posadzeniu (tylko szpic/e) 
w celu lepszej adaptacji tui do nowego środowiska, a po 2-3 latach prowadzimy dalsze formowanie.
 
Dalsze przycięcia prowadzą do zagęszczenia tui, oraz zapobiegają zbyt gwałtownemu rozrostowi gałęzi, 
które to pod wpływem własnego ciężaru zaczną opadać co będzie prowadzić do nieestetycznego wyglądu.
Zbyt długie gałęzie obwieszając się spowodują iż żywopłot będzie sprawiał wrażenie rzadkiego. 
 
Wiszące cięzkie gałęzie tui Smaragdowej Smaragd
 
Ciekawostka:
 
Efekt ten jest przede wszystkim skutkiem błędu popełnionego podczas sadzenia tui, a mianowicie zbyt dużych odległości pomiędzy roślinami.
Najbardziej widoczny będzie u żywopłotów składających się z takich odmian jak tuja Szmaragdowa (Smaragd) lub tuja Golden Smaragd, 
jest tak dlatego bo tuje te charakteryzują się krótkimi, wiotkimi gałęziami. Dlatego żywopłotom składającym się z tych odmian powinno
poświęcać się więcej uwagi - co oznacza częstsze cięcia.
 
Porada:
 
Jeżeli żywopłot z jakiś względów został zaniedbany i musimy go radykalnie przyciąć, to trzeba liczyć się z ryzykiem, iż tuje mogą uschnąć.
Lepiej jest prowadzić częste strzyżenia żywopłotów (po trochu), niż stosować radykalne cięcia, które mogą okazać się za mocne.
 
Richtige Heckeform Thujahecke
 
3) Prawidłowy kształt żywopłotu?
 
Możemy przycinać żywopłot w formie prostokąta lub trapezu, kształt trapezu będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem służącym lepiej roślinom.
Taka forma strzyżenia w kształcie trapezu zapewni większą ilość światła, która jest niezbędna, aby rośliny mogły się dobrze krzewić,
oraz zapobiegnie ogołacaniu się tuj na najniższych partiach gałęzi.
 
Forma trapezu żywopłotu może być bardzo dobrym rozwiązaniem w regionach o dużych opadach śniegu.
Ciężar zgromadzonego śniegu może być bardzo niebezpieczny, ponieważ może prowadzić do uginania się gałęzi.
Żywopłot w formie trapezu ma tę zaletę, że śnieg nie gromadzi się na jego czole (górze) głównie z dwóch powodów:
 
- Trapezoidalny kształt żywopłotu oznacza, że jego górna część jest szersza niż dolna. To nachylenie sprawia, że śnieg ma tendencję do zsuwania się w dół,
w kierunku węższej części żywopłotu. W efekcie śnieg jest mniej skłonny do gromadzenia się na szczycie żywopłotu.
 
- Kształt trapezu ułatwia usuwanie śniegu z żywopłotu. Dzięki temu, że górna część jest dostępna i widoczna, jest łatwiej ją oczyścić z opadów śniegu.
W przeciwnym razie, gdyby gromadził się tam duży pokład śniegu, utrzymanie żywopłotu byłoby trudniejsze i bardziej uciążliwe. 
 
Przykładowe kształty żywopłotu kwadrat prostokąt lub trapez
 
Kształt trapezu uzyskujemy poprzez cięcie żywopłotu pod kątem prostym od podłoża (na rysunku poniżej oznaczone literką "B") 
i w pewnym momencie prowadzimy linie cięcia zmniejszając szerokość żywopłotu w jego górnej partii.
Miejsce gdzie będzie kończyć się część pionowa żywopłotu, oraz zacznie się miejsce i kąt od którego będzie przycięta górną część żywopłotu 
(na rysunku poniżej oznaczone literką "A") zależy w dużej mierze od nas samych.
Na pytanie jak wysoki powinien być żywopłot odpowiem, że to kwestia indywidualnej potrzeby każdego z nas.
 
III.CZYM PRZYCINAĆ TUJE?
 
W zależności od rozmiarów rośliny, oraz od zasobności naszego portfela możemy zaopatrzyć się w różne narzędzia do cięcia.
Pamiętaj, że wybór narzędzi zależy od rozmiaru i wieku tui, jak również od zakresu prac, które planujesz wykonać.
 
Ważne jest również, aby narzędzia były ostre, co ułatwia precyzyjne cięcie i minimalizuje uszkodzenia rośliny.
Przed przystąpieniem do przycinania tui zawsze upewnij się, że narzędzia są w dobrej kondycji i przygotuj się do pracy,
zachowując ostrożność i dbałość o bezpieczeństwo.
 
WOMIT SOLL MAN THUJEN SCHNEIDEN
 
Kilka narzędzi stosowanych do cięcia lub przycinania tui:
 
* Nożyczki ogrodowe są doskonałym narzędziem do przycinania tuji, zwłaszcza do precyzyjnych cięć i kształtowania roślin.
Są lekkie, łatwe w użyciu i pozwalają na dokładne cięcie małych gałęzi.
 
*Sekator ogrodowy jest przydatny do przycinania większych gałęzi tui. Ma ostrze przypominające nożyczki,
ale jest bardziej wytrzymały i pozwala na cięcie gałęzi o większej średnicy.
 
* Piła ogrodowa, zwłaszcza taka z małym ostrzem, może być stosowana do przycinania grubszych gałęzi tuji.
Jest bardziej skuteczna w przypadku cięcia gałęzi o większej średnicy.
 
* Piła łańcuchowa dla dużych i starszych tuji, które wymagają poważniejszego przycinania, piła łańcuchowa może być niezbędna.
To narzędzie elektryczne lub spalinowe, które pozwala na efektywne cięcie grubszych gałęzi.
 
* Jeśli masz do czynienia z bardzo grubymi gałęziami lub konarami, siekiera ogrodowa może być potrzebna.
Jest to ciężkie narzędzie, które wymaga pewnej siły i ostrożności podczas użytkowania.
 
* Nożyce do cięcia gałęzi to narzędzia specjalnie zaprojektowane do przycinania większych gałęzi lub pędów.
Mają długie rękojeści i ostrza o większej długości niż zwykłe nożyczki ogrodowe.
 
* Jeśli twoje tuje są wysokie i trudno dostępne, do pracy mogą być potrzebne drabina ogrodowa lub platforma,
aby umożliwić łatwiejszy dostęp do górnych części roślin.
 
* Niezależnie od narzędzi, zawsze warto nosić rękawice ogrodowe, aby chronić dłonie przed cierniami,
ostryimi gałęziami i ewentualnymi skaleczeniami.
 
Obcinanie tuj tak czy nie
 
IV. BŁĄD PODCZAS SADZENIA WIOSNĄ I JESIENIĄ, KTÓREGO WARTO UNIKNĄĆ:
 
Tego błędu należy uniknąć wiosną?
 
Bardzo dużym błędem szczególnie wiosną jest nie skrócenie, a więc zostawienie wierzchołka wzrostu (szpica lub szpiców).
Błąd ten prowadzi do dalszego wzrostu roślin co nie jest wskazane,
gdyż najpierw po posadzeniu tuja powinna skoncentrować się na rozwoju systemu korzeniowego. 
 
Fruhling
 
Rośliny będąc w fazie wzrostu potrzebują dużych ilości wody, właśnie w tym czasie ludzie popełniają  często błędy w podlewaniu,
które doprowadzają do usychania roślin, aby tego uniknąć zaleca się skrócenie szpiców.
 
Tego błędu należy uniknąć jesienią?
 
Ten sam błąd popełniają ludzie często również jesienią, to znaczy spora część ludzi nie obcina szpiców tui.
Jesienią sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ tuje nie będąc już w fazie wzrostu nie potrzebują większych ilości wody.
 
Herbst Thuja
 
Przyrost masy zielonej jest już zahamowany i wydawać by się mogło, że wszystko będzie OK!.
Masa zielona tui nie przyrasta bo zbliża się zima - to oczywiste (muszą zdrewnieć tegoroczne przyrosty), ale!
 
Problem tkwi w szczegółach, mianowicie:
 
Diabeł tkwi w szczegółach powiedzenie
 
System korzeniowy tui rozwijać się będzie również w trakcie zimy - z pewnymi uwarunkowaniami.
Jeżeli temperatura w czasie zimy będzie dodatnia (ciepła zima), to korzeń tui będzie rósł przez cały okres zimy,
natomiast kiedy temperatura spadnie i utrzyma się przez dłuższy czas poniżej zera to korzenie przestaną rosnąć.
 
W obiegu między klientami krąży błędne stwierdzenie!
 
"Od października do kwietnia jest sporo czasu, dlatego korzenie tui na pewno już sporo urosły."
 
Skad ra pewnosć czerrwona lampka
 
Moja odpowiedź.
 
W mojej głowie włącza się "czerwona lampka" i pojawia się pytanie: skąd ta pewność, że system korzeniowy tui już się mocno rozrósł - ukorzenił?
Spora część ludzi, myśląc w ten sposób, podlewa rośliny w następnym sezonie wiosennym dużo mniej intensywnie niż powinna - DUŻY BŁĄD!
 
Sadząc tuje jesienią, również zaleca się przycięcie wierzchołka wzrostu, aby przyhamować wzrost rośliny w następnym roku.
Zabieg ten wpłynie korzystnie na lepszą adaptację tui do nowego środowiska poprzez rozbudowę w pierwszym roku po posadzeniu systemu korzeniowego.
Proszę się nie obawiać, w następnym roku rośliny wytworzą nowy stożek wzrostu.
 
Pierwsze cięcie wykonujemy od razu po posadzeniu
 
Powtórzę, aby lepiej zapamiętać.
 
Po raz pierwszy (tylko raz) szpic rośliny obcinamy podczas sadzenia, następne cięcie wykonujemy, gdy rośliny będą duże.
Szpice przycina się, aby zahamować wzrost roślin, co przynosi korzyść w postaci zmniejszonego zapotrzebowania roślin na wodę!
 
V. RADYKALNE CIĘCIE ŻYWOPŁOTU W DWÓCH KROKACH.
 
Jeżeli decydujemy się na bardzo radykalne cięcie żywopłotu, aby go np. odchudzić lub odmłodzić
oraz aby było to bezpieczne dla roślin to należy to rozłożyć w czasie.
 
RADIKALER HECKENSCHNITT IN 2 SCHRITTEN
 
Thuja Hecke radikal zurückschneiden
 
Krok 1:
 
Najpierw obcinamy jedną stronę aż do pnia rośliny, przy czym po drugiej stronie obcinamy tylko w minimalnym stopniu, 
należy obciąć tylko same boczne szpice, zostawiając roślinie jak najwięcej masy zielonej. Obcinamy również przewodniki główne, są to szpice,
które są na górze każdej tui. W ten sposób zmusimy roślinę do szybszej regeneracji.
 
Das gleichzeitige schneiden der Thujahecke
 
Takie ciecie powoduje, że roślina nie zostanie nagle z niczym, co prowadzi bardzo często do uschnięcia jej. 
 
Pamiętać należy, że liście (igły) to nie ozdoba a części roślin zaangażowane w produkcję węglowodanów
niezbędnych roślinie do życia. Krok ten zmusi roślinę do szybszego zregenerowania (odrośnięcie) nowych gałęzi z uśpionych pąków w pniu drzewa. 
 
Obcinanie żywopłotu z obu stron w tym samym czasie jest błędem
 
Po zakończeniu cięcia przystępujemy do szczepienia grzybów mikoryzowych. Grzyby pomogą w szybszej regeneracji rośliny po cieciu
oraz żyjąc z rośliną w symbiozie, będą jej pomagać, mikoryza jako stymulator wzrostu zawsze pomaga. 
Szczepienie mikoryzy wykonujemy tylko raz w życiu każdej rośliny, ponieważ grzybnia  zwiążę się z korzeniami roślin na całe ich życie.
Więcej o mikoryzie, czyli symbiozie grzybów z roślinami opisałem w artykułach: Żywopłot usycha co zrobić oraz Symbioza od Symbiom.
 
Symbioza grzybów z tujami sieć mikoryzowa
 
- Dostarczanie wody roślinie po radykalnym cięciu.
 
Im więcej wody będzie dostarczanej roślinie, to rośliny szybciej się zregenerują. Pamiętać jednak należy, że rośliny teraz nie będą potrzebowały
aż tak dużych ilości wody jak przed cięciem. Ta uwaga jest ważna, ponieważ trzeba uważać na zalewanie korzeni,
czyli aby woda nie zalegała w obszarze korzeni, podłoże zatem powinno być stale wilgotne, ale nie mokre.
 
Jak odróżnić ziemię wilgotną od ziemi mokrej
 
- Nawożenie po radykalnym cięciu.
 
Po takim obcięciu oraz zaszczepieniu grzybów mikoryzowych do podłoża należy dodać wyłącznie nawóz organiczny. Mogą to być wióry rogowe,
granulowany obornik koński lub kompost, ja zalecam do podłoża dodać wióry rogowe. 
 
Hornspäne Heckenpflanzen Mencel
 
Polecam wióry lub mączkę rogową (Hornspäne) firmy Beckmann.
 
Super.png Mączka rogowa zaopatrza w składniki odżywcze dostosowane do wzrostu roślin.
Super.png Pobudza życie gleby poprawiając zaopatrzenie w próchnicę i przyczynia się do spulchnienia gleby.
Super.png Jest to idealny dodatek do podstawowego nawożenia.
Super.png Nawóz ten jest przyjazny dla środowiska.
 
Ceny oraz więcej informacji na temat wiórów i mączki rogowej, kompostu i obornika opisałem w artykulej Nawozy?
 
Wiosna.
 
Jeżeli ciecie było wykonane wiosną to do podłoża dodajemy wióry rogowe w postaci mączki.
 
Koniec sierpnia.
 
Natomiast jeżeli cięcie było wykonane w końcu sierpnia to do podłoża dodajmy wióry rogowe w postaci grysu. 
Nawozimy rośliny regularnie co roku, aby rośliny miały siłę i energię do szybkiej regeneracji po cięciu.
 
Krok 2:
 
Po kilku latach, kiedy odrosną nowe gałęzie i będzie dość sporo masy zielonej, przystępujemy do cięcia drugiej strony, czyli gałęzi wcześniej pozostawionych.
Przycinamy rośliny jak w kroku pierwszym, a więc tniemy do pnia każdej rośliny. Obcinamy ponownie przewodniki główne (szpice u góry każdej tui)
oraz przycinamy po raz pierwszy szpice boczne po stronie zregenerowanej. Krok ten zmusi ponownie roślinę do szybszej regeneracji po stronie mocno ciętej
oraz do rozkrzewienia się po stronie odrośniętej.
 
Schöne Hecke mit Thuja Smaragd
 
Podsumowanie:
 
Lepiej jest przycinać częściej rośliny żywopłotowe niż pozwolić im urosnąć do dużych rozmiarów. Jeżeli cięcie radykalne
będzie we właściwy sposób przeprowadzone, to z pewnością odmłodzi żywopłot i doprowadzi go do stanu jak za największej jego świetności -:).
 
Bonus
 
VI. BONUS - ARTYKUŁ 39 (BNatSchG) Z WRZEŚNIA 1976 ROKU.
 
Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG) została uchwalona przez Bundestag 29 września 1976 roku i weszła w życie 1 stycznia 1977 roku.
Ustawa została napisana przez Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit).
 
Ustawa ta jest głównym aktem prawnym regulującym ochronę przyrody i krajobrazu w Niemczech. Ustawa określa zasady ochrony gatunków
roślin i zwierząt, ochrony siedlisk przyrodniczych, a także ochrony krajobrazu. Artykuł 39 ustawy o ochronie przyrody (BNatSchG), który zabrania
cięcia i usuwania żywopłotów, żywych płotów, grup drzew i pojedynczych drzew w okresie od 1 marca do 30 września, 
został wprowadzony w 2002 roku. Celem tego zakazu jest ochrona ptaków i innych zwierząt, które wykorzystują żywopłoty jako
schronienie i miejsce do gniazdowania. 
 
Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG) jest stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków.
Ostatnia aktualizacja ustawy miała miejsce w 2022 roku.
 
Bundesnaturschutzgesetz 39
 
Ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG)
 
Artykuł 39
 
Zakaz cięcia i usuwania żywopłotów, żywych płotów, grup drzew i pojedynczych drzew
 
(1) Zakazane jest przycinanie lub usuwanie żywopłotów, żywych płotów, grup drzew i pojedynczych drzew w okresie od 1 marca do 30 września.
 
(2) Przepis ust. 1 nie dotyczy:
 
1. usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego lub zdrowia ludzi lub zwierząt;
2. usuwania szkód na działkach, budynkach lub innych obiektach;
3. usuwania drzew lub żywopłotów, które są uszkodzone przez choroby lub szkodniki;
4. usuwania drzew lub żywopłotów, które zostały uszkodzone przez ruch lub inne zdarzenia;
5. usuwania drzew lub żywopłotów, które w okresie od 1 marca do 30 września muszą zostać usunięte na podstawie decyzji administracyjnej;
6. usuwania drzew lub żywopłotów, które w okresie od 1 marca do 30 września mogą zostać usunięte na podstawie zgody administracyjnej.
 
(3) Usuwanie drzew lub żywopłotów na podstawie ust. 2 jest dozwolone tylko wtedy, gdy nie narusza interesów ochrony przyrody i krajobrazu.
 
(4) Przepisy ust. 1 do 3 nie dotyczą żywopłotów, które zazwyczaj nie są wyższe niż 1 metr.
 
(5) Właściwy organ może zezwolić na odstępstwa od przepisów ust. 1 do 3, jeżeli jest to konieczne z przyczyn ochrony przyrody lub krajobrazu.
 
Wyjaśnienia:
 
Artykuł 39 Ustawy o ochronie przyrody (BNatSchG) zabrania cięcia i usuwania żywopłotów, żywych płotów,
grup drzew i pojedynczych drzew w okresie od 1 marca do 30 września.
 
Istnieje jednak szereg wyjątków od tego zakazu, w tym:
 
- Usuwanie żywopłotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt.
- Usuwanie żywopłotów, które zostały uszkodzone przez choroby, szkodniki lub inne zdarzenia.
- Usuwanie żywopłotów, które muszą zostać usunięte na podstawie decyzji administracyjnej.
- Usuwanie żywopłotów, które mogą zostać usunięte na podstawie zgody administracyjnej.
 
W przypadku żywopłotów, które zazwyczaj nie są wyższe niż 1 metr, zakaz cięcia nie obowiązuje w ogóle.
 
Oczywiście, zawsze należy sprawdzić, czy przepisy lokalne nie przewidują dodatkowych wyjątków od zakazu cięcia żywopłotów.
Przykłady cięć, które są dozwolone w okresie od 1 marca do 30 września:
 
- Krótkie cięcia pielęgnacyjne, które nie prowadzą do usunięcia więcej niż 1/3 wysokości żywopłotu.
- Cięcia sanitarne, które są niezbędne do usunięcia chorych lub martwych gałęzi.
- Cięcia, które są wymagane w celu usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt.
 
Przykłady cięć, które są zabronione w okresie od 1 marca do 30 września
 
- Cięcia, które prowadzą do usunięcia więcej niż 1/3 wysokości żywopłotu.
- Cięcia, które nie są konieczne dla utrzymania żywopłotu w dobrym stanie.
- Cięcia, które nie są związane z usunięciem zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi lub zwierząt.
 
W niektórych landach mogą obowiązywać dodatkowe lub bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące przycinania żywopłotu w okresie ochronnym.
Na przykład w Bawarii dozwolone jest cięcie pielęgnacyjne tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy żywopłot stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Przepisy mogą ulec zmianie: Ważne jest, aby zawsze sprawdzać aktualne informacje dotyczące przepisów w danym kraju związkowym.
 
Wyjątki w poszczególnych landach:
 
Należy pamiętać, że wyjątki te są interpretowane różnie w poszczególnych landach.
W razie wątpliwości skontaktuj się z władzami ds. ochrony przyrody.
 
Badenia-Wirtembergia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu do wysokości 1 metra w celu ułatwienia koszenia trawy.
Bawaria: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia dostępu do drogi lub chodnika.
Berlin: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia dostępu do budynków.
Brandenburgia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia przejazdu maszyn rolniczych.
Brema: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac pielęgnacyjnych.
Hamburg: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac porządkowych.
Hesja: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac remontowych.
Meklemburgia-Pomorze Przednie: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac budowlanych.
Dolna Saksonia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac konserwacyjnych.
Nadrenia Północna-Westfalia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z utrzymaniem czystości.
Nadrenia-Palatynat: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną środowiska.
Saara: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną przyrody.
Saksonia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną zabytków.
Saksonia-Anhalt: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną przeciwpożarową.
Szlezwik-Holsztyn: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną wód.
Turyngia: Dozwolone jest przycinanie żywopłotu w celu ułatwienia prac związanych z ochroną powietrza.
 
Ograniczenia dotyczące krótkich cięć pielęgnacyjnych w okresie ochronnym ptaków
we wszytskich 16 krajach związkowych Niemiec. 
 
Kraje związkowe: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Brandenburgia:
 
- Dozwolone jest tylko przycinanie gałęzi wystających poza granice żywopłotu.
- Cięcie pielęgnacyjne jest dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy żywopłot stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
 
Brema, Hamburg, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, 
Saara, saksonia, saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsztyn, Turyngia:
 
- Dozwolone jest krótkie cięcie pielęgnacyjne, ale nie więcej niż 1/3 wysokości żywopłotu.
- Cięcie pielęgnacyjne jest dozwolone tylko w dniach od 15 października do 28 lutego.
 
Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje cięcie jest zgodne z wyjątkiem od zakazu cięcia żywopłotów, zawsze lepiej jest skonsultować się z
urzędem gminy lub powiatu i sprawdzić, czy przepisy lokalne nie przewidują dodatkowych wyjątków od zakazu cięcia żywopłotów.
 
Poniżej znajdą Państwo informacje o wymaganiach tui takich jak:
gleba, nawadnianie, nawożenie, sadzenie a także o prawidłowym rozmieszczeniu i prawidłowej pielęgnacji.
 
Proszę przeczytać wszystkie informacje
 
Proszę przeczytać, wszystkie porady - ponieważ z doświadczenia wiem, że ludzie niestety lekceważą i popełniają wiele błędów,
czego następstwem są chore lub uschnięte tuje. Tuje są łatwe w pielęgnacji tylko w tedy,
jeżeli spełnimy kilka zasadniczych warunków, które to opisałem poniżej.
 
 
 
 
 
 Opracował
Przemysław Mencel Blumenhandel Mencel Berlin
 
 
Pytanie od klientki.
 
Posadziliśmy drzewka zgodnie z wytycznymi z Pana strony, wszystkie się przyjęły, póki co. Jestem pod wrażeniem, ile wiedzy można wyciągnąć z tych artykułów, aczkolwiek chciałabym zapytać o inną kwestię, na działkach obok budowane są domy i sąsiedzi podnieśli sobie grunt, żeby naszej działki nie zalewało i jednocześnie, żeby wyrównać spadki, również będziemy zmuszeni to zrobić, czy przysypanie drzewek (tui) np. o 30-40 cm może spowodować dla nich jakieś zagrożenie, zaczną np. gnić?  
 
Nie znalazłam nigdzie konkretnej odpowiedzi, dlatego postanowiłam zgłosić się do Pana z nadzieją, że może coś Pan doradzi. 
Pozdrawiam P.K.
 
Witam, dziękuje za miłe słowa.
 
Co do Pani pytania, odp. na nie jest w artykule: Jak głęboko sądzić tuje? ale ok, rozumiem, czasami ciężko jest wyrwać coś z całości. Odpowiem, że tak.
Może Pani przysypać, zasypać tuje i nic im nie będzie. W miejscach zasypanych z pnia rośliny wyrosną nowe korzenie przybyszowe, które z czasem zamienią się w regularny system korzeniowy. Jeżeli rośliny mają dużo gałęzi przy samej ziemi, to proponuję nieco z nich usunąć.
 
A całą sytuację wykorzystać do stworzenia miejsca na korę, tak aby rośliny były poniżej (ok. 5 cm) od planowanego poziomu nowego gruntu w ogrodzie. W ten sposób kora będzie spokojnie leżeć i będzie jej odpowiednia grubość.
 
Chyba wszystko jasne, jak nie proszę napisać. Pozdrawiam P.M.
 
Ciekawostka.
Duże tuje 3,4 czy 5-metrowe sadzi się dużo głębiej niż normalnie (20,30,40 czy nawet 50 cm głębiej). Jest to również dobry sposób, aby zapobiec przewracaniu się wysokich tuj.
 

Jak głęboko sadzić tuje miejsce na korę i wodę

Chciałbym przybliżyć kontekst odpowiedzi na pytanie Klientki odnośnie przysypywania tuj. W naszej praktyce ogrodniczej często spotykamy się z sytuacjami, w których właściciele sadzą tuje zbyt płytko, co wpływa negatywnie na ich rozwój i stabilność.
 
Pytanie Pani P.K. dotyczyło konkretnego przypadku, gdzie konieczne było przysypanie tuj w związku z pracami budowlanymi na sąsiednich działkach. Ta sytuacja wymagała szczególnej uwagi, aby uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla roślin. Odpowiadając na to zapytanie, postanowiłem wykorzystać wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić klientce właściwe wskazówki dotyczące przysypywania tuj, aby uniknąć potencjalnych problemów, takich jak gnicie czy destabilizacja roślin.
 
Wierzę, że udzielając konkretnej i kompleksowej odpowiedzi, mogłem zapewnić Pani P.K. nie tylko rozwiązanie jej bieżącego problemu, ale także przekazać wartościową wiedzę na przyszłość. Odpowiadając na takie pytania, staram się nie tylko rozwiązać bieżący problem, ale również edukować klientów, aby mogli pielęgnować swoje ogrody w sposób jak najbardziej korzystny dla roślin i otoczenia.
 
Dodam, że krótkie odpowiedzi to nie to samo, co opisanie i stworzenie 'diagnozy' w przypadku, gdy rośliny wyglądają źle z powodu choroby, szkodników czy niepoprawnego posadzenia i dalszej złej pielęgnacji. Więcej informacji o poradach płatnych znajduje się w artykule: Diagnoza.
 
Viele Fotos Thujen
 
Entdecken Sie die Welt der schönen Heckenpflanzen. Like uns auf Facebook!