DIAGNOZA    O NAS   REKLAMACJA   CENY   GALERIA   GWARANCJA   TRANSPORT   KONTAKT   IMPRESSUM   ONLINE-SHOP

Flaga PLFlag DE   
 
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu na rynku, jesteśmy w stanie
zagwarantować najwyższą jakość oferowanych tuj, oraz innych roślin.
 
Strona Heckenpflanzen Mencel jest największą stroną internetową
w Niemczech i Polsce poświęconą tui.
 
Poniżej oferta sprzedaży oraz porady.
Zapraszam do lektury. P.M.
     
 
  
Do września przerwa w sprzedazy tuj kopanych teraz rośliny w doniczkach
GRZYB PRZECIWKO GRZYBOM
 
Niechemiczny środek Polyversum® WP na infekcje grzybicze roślin oraz przeciwko infekcjom grzybiczym roślin.
 
Grzyby podobnie jak bakterie kojarzą się głównie z czymś złym i nie dobrym, ale nie zawsze tak musi być.
Oprócz pestycydów do ochrony lub do walki z patogenami chorobotwórczymi wywołującymi infekcje grzybicze możemy urzyć
np. bakterie lub inne naturalne środki. O bakteriach oraz ich dobroczynnych właściwościach opisałem szeżej w artykule Bakterie na tujach?
 
Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum
 
I. BIOFUNGICYD POLYVERSUM WP?
II. CZY 'PYTHIUM OLIGANDRUM' MOŻE ZNISZCZYĆ MIKORYZĘ?
III. KORZYŚCI STOSOWANIA POLYWERSUM WP.
IV. BONUS - Zabójca pleśni!
 
I. BIOFUNGICYD POLYVERSUM WP?
 
Przykładem jednego z naturalnych środków ochrony roślin jest Polyversum® WP, w skład którego wchodzi grzyb  'Pythium oligandrum'. 
Grzyb 'Pythium oligandrum' jest zarówno patogenem, jak i biopreparatem. 
 
Jako patogen.
 
Jako patogen grzyb 'Pythium oligandrum' może atakować korzenie roślin i powodować ich gnicie. Tu zachodzi pewien paradox, ponieważ ryzyko,
że grzyb  'Pythium oligandrum' zaatakuje korzenie zdrowej rośliny, którą ma chronić, jest żadne, gdyż grzyb ten jest wysoce selektywny
i nie atakuje zdrowych korzeni roślin. W przypadku korzeni roślin, 'Pythium oligandrum' może zaatakować tylko te, które są już uszkodzone lub osłabione.
Zdrowe korzenie są dla niego zbyt odporne. 
 
W przypadku martwych korzeni, grzyb 'Pythium oligandrum' może je rozkładać. Jednak proces ten nie jest szkodliwy dla rośliny, ponieważ martwe korzenie
i tak są usuwane z systemu korzeniowego. Wręcz przeciwnie, rozkład martwych korzeni może być korzystny dla rośliny, ponieważ uwalnia składniki odżywcze,
które mogą być ponownie wykorzystane przez roślinę.
 
Jako biopreparat.
 
Jako biopreparat Polyversum® WP może być stosowany do zwalczania chorób grzybowych roślin. Polyversum® WP jest pozbawiony substancji chemicznie aktywnych, przez co jest bezpieczny dla pszczół oraz innych owadów zapylających. Środek Polyversum® WP ma w swoim składzie grzyb 'Pythium oligandrum', który jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych np.: 'Pythium ultimum', 'Pythium aphanidermatum', 'Pythium irregulare', 'Fusarium oxysporum', 'Rhizoctonia solani', 'Sclerotium rolfsii', 'Verticillium albo-atrum'.
 
Pythium ultimum Pythium aphanidermatum Pythium irregulare Fusarium oxysporum Rhizoctonia solani Sclerotium rolfsii Verticillium albo atrum
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' może być stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych i doniczkowych.
Można go zastosować do zwalczania takich chorób grzybowych jak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, zgnilizna pierścieniowa, zgnilizna korzeni,
choroby grzybowe warzyw.
 
Korzyści z oprysku.
 
Polyversum® chroni przed chorobami grzybowymi strefę korzeniową i nadziemną roślin. Jego działanie polega na wyparciu grzyba patogenicznego.
Grzyb 'Pythium oligandrum' konkuruje z patogennymi grzybami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze. 'Pythium oligandrum' wytwarza enzymy,
które rozkładają strzępki patogennych grzybów przez co grzybnia grzybów infekujących stanowi jego pożywienie.
 
Działanie Polyversum WP na choroby grzybowe roślin.
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' nie wyeliminuje wszystkich grzybów patogennych, lecz wejdzie w interakcje tylko z wybranymi.
Sam oprysk środkiem Polyversum® WP może nie zawsze być tak skuteczny jak byśmy tego oczekiwali, dotyczy to zwłaszcza roślin które są już zainfekowane.
 
Najwięcej kłopotu może przystworzyć nieprawidłowa diagnoza wskazująca chorobę grzybową, 
dlatego jeżeli efekt działania Polyversum® nie jest zadawalający wtedy należy sięgnąć po chemiczne środki ochrony roślin.
Więcej o chemicznych opryskach środkami ochrony roślin opisałem w artykule: Choroby i szkodniki?  
 
Choroby grzybowe i szkodniki
 
Działanie nadziemne na roślinie zainfekowanej:
 
Po oprysku części nadziemnych roślin zainfekowanych grzyb 'Pythium oligandrum' rozkłada strzępki grzybów chorobotwórczych. Działanie rozpoczyna się
od razu podczas kontaktu grzybni z grzybnią grzyba infekującego. Dzięki specjalnym enzymom grzyb 'Pythium oligandrum' rozkłada grzybnię grzyba infekującego.
Opis w jaki sposób grzyb 'Pythium oligandrum' atakuje i rozkłada grzyba patogennego, opisałem poniżej w punkcie IV. BONUS - Zabójca pleśni!
 
Działanie nadziemne na roślinie niezainfekowanej:
 
Celem oprysku zdrowych roślin jest zabezpieczenie ich przed atakiem grzybów patogennych. Polega to na skolonizowaniu zdrowych części rośliny
i zabezpieczeniu ich przed atakiem grzybów patogennych. Ponieważ rośliny są zdrowe, a po oprysku grzyb nie będzie miał pożywienia,
wymagane są powtórne opryski co 2-3 tygodnie w celu uzupełnienia grzybni.
 
Zalecam opryskiwać zdrowe rośliny prewencyjnie szczególnie w okresach, kiedy na dworze jest dość wilgotno i ciepło.
Polecam stosować opryski preparatem Polywersum WP również tym osobom, które podlewają rośliny od góry,
co oczywiście jest niewłaściwe i może powodować potencjalnie wiele problemów.
 
Dlaczego podlewanie roślin od góry jest niewłaściwe opisałem w artykule: Jak właściwie podlewać tuje?
 
Właściwe podlewanie tui iglaków tylko do korzenia
 
Działanie podziemne:
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' zasiedla strefę korzeniową roślin, eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. 
Działanie rozpoczyna się od razu podczas kontaktu grzybni z grzybnią grzyba patogenicznego.
Grzyb ten tworzy nici, które otaczają korzenie rośliny, tworząc barierę ochronną przed patogenami.
Ponadto grzyb 'Pythium oligandrum' wytwarza substancje antybiotyczne, które hamują wzrost i namnażanie się patogenów. 
 
Grzyby mikoryzowe symbioza grzybów z tujami
 
II. CZY 'PYTHIUM OLIGANDRUM' MOŻE ZNISZCZYĆ MIKORYZĘ?
 
Czasami słyszę od klientów pytania?
 
"Czy jest możliwość, że po oprysku grzyb ten zabije grzyby mikoryzowe?".
"Jak odróżni grzyby patogenne od grzybów mikoryzowych?".
 
Moja odp.
 
Jest taka możliwość, że po podlaniu roślin i przedostaniu się grzyba 'Pythium oligandrum' do strefy korzeniowej zaatakuje on grzyby mikoryzowe, 
ale jest ona bardzo mała. Grzyb 'Pythium oligandrum' jest grzybem pasożytniczym, który żywi się innymi grzybami, w tym patogennymi. 
Jednak nie jest on bardzo agresywny i nie atakuje zdrowych grzybów.
 
Symbioza
 
Grzyby mikoryzowe to grzyby, które żyją w symbiozie z roślinami. Oznacza to, że obie strony z tego układu odnoszą korzyści. Grzyby mikoryzowe pomagają
roślinom w pobieraniu składników pokarmowych z gleby, a rośliny zapewniają grzybom schronienie i składniki odżywcze. Więcej o symbiozie grzybów z roślinami
opisałem w artykułach Symbioza od Symbiom, oraz w artykule Żywopłot usycha co zrobić.
 
Mikoryza
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' może zaatakować grzyby mikoryzowe, ale tylko w przypadku, gdy grzyby te są uszkodzone lub osłabione.
Zdrowe grzyby mikoryzowe są dla niego zbyt odporne. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia grzybów mikoryzowych przez grzyba 'Pythium oligandrum',
należy przestrzegać nadmiernego stosowania. Jeśli jednak mimo wszystko obawiasz się, że grzyb 'Pythium oligandrum' może zaszkodzić grzybom mikoryzowym,
możesz zastosować go w mieszaninie z innym preparatem, który wspomaga rozwój grzybów mikoryzowych. Oto kilka przykładów substancji organicznych,
które mogą być stosowane w mieszaninie z Polyversum WP:
 
Super.png Biohumus.
Super.png Kompost.
Super.png Pokarmy dla grzybów mikoryzowych.
 
Więcej informacji na temat pokarmów dla grzybów mikoryzowych, czyli substancji, które mogą służyć do dokarmiania tych grzybów,
zawarłem w artykule Symbioza od Symbiom.
 
Mist Tierkot Holzschnitzel Pflanzenreste
 
Mieszanka Polyversum WP z jednym z tych substancji organicznych może pomóc w ochronie grzybów mikoryzowych przed uszkodzeniem.
 
II. KORZYŚCI STOSOWANIA POLYWERSUM WP.
 
Oto kilka przykładów korzyści stosowania 'Pythium oligandrum':
 
Super.png Zmniejsza ilość potrzebnych pestycydów stosowanych w uprawach, co jest korzystne dla środowiska i zdrowia człowieka.
Super.png Poprawia jakość i ilość plonów.
Super.png Zwiększa odporność roślin na stresy środowiskowe.
 
A więc korzyści stosowania 'Pythium oligandrum' przeważają nad ryzykiem. Grzyb ten jest bezpiecznym i skutecznym środkiem
w zwalczaniu patogenów roślin, którego stosowanie przynosi wiele korzyści dla rolników, sadowników i ogrodników.
 
Mykorrhiza Pilze Thuja Ratgeber
 
Ciekawostka.
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' został przebadany w wielu badaniach naukowych, które potwierdziły jego skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych. 
W jednym z badań, 'Pythium oligandrum' był skuteczny w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej w uprawie pomidorów. Wyniki badania wykazały,
że 'Pythium oligandrum' zmniejszył liczbę porażonych roślin o 90%. W innym badaniu, 'Pythium oligandrum' był skuteczny w zwalczaniu mączniaka rdzy żółtej
w uprawie pszenicy. Wyniki badania wykazały, że 'Pythium oligandrum' zmniejszył liczbę porażonych roślin o 80%.
 
Podsumowując.
 
Polyversum WP to skuteczny i bezpieczny środek ochrony roślin, który może być stosowany w różnych uprawach. Jest to dobry wybór dla osób,
które chcą chronić swoje rośliny przed chorobami grzybowymi w sposób naturalny. Polyversum WP można stosować np. w uprawach ekologicznych. 
Polyversum WP to naturalny środek ochrony roślin, który jest bezpieczny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jest skuteczny w zwalczaniu szerokiego zakresu
chorób grzybowych i może być stosowany w różnych uprawach.
 
CHOROBY ROŚLIN:
 
Warzywa:
 
Gemüsepflanzen
 
Pietruszka korzeniowa - ordzawienie korzeni: fuzariozy (grzyby z rodzaju Fusarium).
Fasola szparagowa: szara pleśń'Botrytis cinerea Pers', zgnilizna twardzikowa 'Sclerotinia sclerotiorum'.
Papryka: szara pleśń'Botrytis cinerea Pers', zgnilizna twardzikowa 'Sclerotinia sclerotiorum'.                                    
Cebula: fuzaryjne różowienie korzeni 'Pyrenochaeta terrestris'.                           
Chmiel: mączniak rzekomy 'Pseudoperonospora cubensis'. 
 
Didymella lycopersici Fusarium Pyrenochaeta terrestris Sclerotinia sclerotiorum
 
Pomidor: fytoftoroza (grzyby z rodzaju Phytophthora spp.), zgorzel podstawy łodygi 'Didymella lycopersici',
fuzariozy (grzyby z rodzaju Fusarium), zgnilizna twardzikowa 'Sclerotinia sclerotiorum'.
 
Krzewy owocowe:
 
OBSTSTRÄUCHER AUF STAMM StachelbeerenJohannisbeeren
 
Borówkia amerykańskia: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', antraknoza 'Colletotrichum'.     
Porzeczka czarna: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', antraknoza 'Colletotrichum'.                                   
Porzeczka czerwona: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', antraknoza 'Colletotrichum'.     
 
Sclerotinia sclerotiorum Botrytis cinerea Pers Colletotrichum Pseudoperonospora cubensis                     
Truskawka: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', skórzasta zgnilizna owoców 'Phytophthora cactorum', mączniak prawdziwy 'Sphaerotheca macularis',
biała plamistość liści 'Mycosphaerella fragariae', czerwona plamistość liści 'Diplocarpon earliana'.
 
Rośliny ozdobne:
 
WINTERHART STRÄUCHER
 
Trawnik: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', pleśń śniegowa 'Microdochium nivale', zgnilizna twardzikowa 'Sclerotinia sclerotiorum', 
różowa plamistość liści 'Microdochium nivale', rizoktonioza traw 'Rhizoctonia solani' i 'Rhizoctonia zeae'.
 
Microdochium nivale Phragmidium mucronatum Phragmidium tuberculatum Botrytis cinerea Pers Phytophthora sp.
 
Róża: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', czarna plamistość 'Diplocarpon rosae', rdza róży 'Phragmidium mucronatum' i 'Phragmidium tuberculatum'.                                                                
Pelargonia: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', zgnilizna twardzikowa 'Sclerotinia sclerotiorum'.
Rośliny wrzosowate: fytoftoroza (grzyby z rodzaju Phytophthora).
 
Drzewa owocowe:
 
OBSTBÄUME ApfelbaumAprikoseBirne
 
Grusza: 
szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers', 
gorzka zgnilizna jabłek 'Glomerella cingulata', Pezicula: 'alba' i 'malicorticis', Gloeosporium: 'album', 'perennans' oraz 'fructigenum'.
mokra zgnilizna jabłek Penicillium: 'expansum', 'solitum', 'commune', 'verrucosum' oraz 'chrysogenum',
rdza gruszy 'Gymnosporangium sabinae'.
 
Gymnosporangium sabinae Botrytis cinerea Pers
 
Czereśnia: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers'.
Wiśnia: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers'.
Śliwa: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers'.
Brzoskwinia: szara pleśń 'Botrytis cinerea Pers'.
 
Dawkowanie Polywersum WP dla wybranych roślin
 
Z drzewami oraz krzewami jest nieco trudniej z uwagi na ich wielkość oraz stopień trudności w opryskaniu całkowitej powierzchni liści lub igieł.
Dlatego oprysk części zielonych sprawdzi się tylko przy niskich roślinach, dla większych roślin polecam odrazu podlać rozrobioną cieczą system korzeniowy,
ponieważ taki sposób aplikacji zapewni wysoką skuteczność środka. Średnio przyjmuje się proporcje w stosunku 5/10 g na 10 l wody na 1 roślinę.
 
Drzewa owocowe: czereśnia, grusza, śliwa, brzoskwinia: 5,0 g w 10 l wody.
 
Polyversum WP
 
JAK PRZYGOTOWAĆ CIECZ DO OPRYSKU:
 
1. Odmierzoną ilość środka zalać letnią wodą.
2. Preparat zostawić w naczyniu na ok. 1 godzinę.
3. Powstałą ciecz przelać do konewki lub przecedzić przy użyciu załączonej tkaniny filtracyjnej i wlać do zbiornika opryskiwacza. 
Uzupełnić odpowiednią ilością wody i wymieszać. Zabieg należy wykonać najpóźniej do 10h od momentu aktywacji drobnoustrojów.
 
Pflanzensprühgerät
 
JAK WYKONAĆ OPRYSK:
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' najskuteczniej rozwijać się będzie w zakresie temperatur od 12 do 25 stopni C. na glebie o wartości ph od 5,5 do 7,5. 
Jak prawidłowo wykonać oprysk oraz jakich zasad przestrzegać opisałem szeżej w artykule: Choroby i szkodniki?  
 
PO ZABIEGU:
 
Po użyciu środka nie należy stosować chemicznych środków ochrony roślin.
 
Bonus
 
III. BONUS - Zabójca pleśni!
 
Grzyb 'Pythium oligandrum' nie tylko pomaga w pielęgnacji roślin, ale może też pomóc w pielęgnacji domów -:).
 
'Pythium oligandrum' M1 (ATCC 38472) to mikroorganizm sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2015/1610.
Jest dopuszczony jako substancja czynna do stosowania w produktach bio.
 
Zabójca pleśni grzyb Pythium oligandrum
 
Ten mikroorganizm 'Pythium oligandrum' jest taksonomicznie podzielony na grupę Stramenopila i klasę Oomycota,
który obejmuje mikroorganizmy charakteryzujące się tworzeniem oospor pełniących funkcję reprodukcyjną.
Oospory są wysoce odporne na niekorzystne działanie środowiska i zachowują żywotność do kilku lat nawet po wyschnięciu.
Z kolei w wilgoci uaktywniają się i kiełkują, rosną strzępki, a następnie wytwarzają różne enzymy,
które służą do rozkładania ścian komórkowych innych grzybów, które wykorzystywane są jako źródło składników odżywczych.
 
Schimmelkiller Biorepel
 
W kontakcie ze strzępkami grzybów 'Pythium oligandrum' wnika do komórek tych żywicieli i pobiera z nich składniki odżywcze,
które następnie wykorzystuje do reprodukcji. Jest to zatem rodzaj pasożytnictwa na poziomie mikrobiologicznym.
Po wyczerpaniu składników odżywczych z komórek innych grzybów 'Pythium oligandrum' albo zarodnikuje, albo przechodzi w stan uśpienia.
W stanie uśpienia czeka na innego żywiciela lub obumiera, nie mając substratu do utrzymania.
 
Nach der Anwendung von dem Präparat Schimmelkiller
 
'Pythium oligandrum'  jest międzygatunkowym pasożytem wykorzystujący grzybnię innego grzyba porastającej np. tynk, 
dlatego może wnikać bardzo efektywnie głęboko w mur. Obecność grzybni z 'P. oligandrum' nie można zaobserwować gołym okiem
na widocznych powierzchniach, ponieważ grzybnia nie tworzy żądnego pigmentu. Nawet gdy grzyb 'P. oligandrum' jest aktywny,
to jest całkowicie nieszkodliwy dla innych organizmów, nie wytwarza toksycznych związków szkodliwych dla ludzi i zwierząt oraz substancji alergennych.
 
BIOREPEL Pilz Pythium oligandrum
 
W 2010 r. współautorzy inż. arch. Martin Suchánek i Radim Klimeš otrzymali patent nr 302297 na wykorzystanie grzyba 'Pythium oligandrum'
do niszczenia mikroflory na ścianach i innych materiałach budowlanych.
 
Link do producenta: Biorepel®.
 
Produkt BIOREPEL® jest zatwierdzony w Niemczech pod nazwą handlową Schimmelkiller. Numer rejestracyjny w Niemczech (DE-0023518-10).
 
Poniżej znajdą Państwo informacje o wymaganiach tui takich jak:
gleba, nawadnianie, nawożenie, sadzenie a także o prawidłowym rozmieszczeniu i prawidłowej pielęgnacji.
 
Proszę przeczytać wszystkie informacje
 
Proszę przeczytać, wszystkie porady - ponieważ z doświadczenia wiem, że ludzie niestety lekceważą i popełniają wiele błędów,
czego następstwem są chore lub uschnięte tuje. Tuje są łatwe w pielęgnacji tylko w tedy,
jeżeli spełnimy kilka zasadniczych warunków, które to opisałem poniżej.
 
 
 
 
 
 Opracował
Przemysław Mencel Blumenhandel Mencel Berlin
 
Entdecken Sie die Welt der schönen Heckenpflanzen. Like uns auf Facebook!